รู้จัก Kahoot

เกมคำถามความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย บนเว็บ Kahoot

Kahoot! เป็นเครื่องมือที่ใช้กับผู้เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ และการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และมีทักษะการเรียนรู้ โดยข้อจำกัดของโปรแกรม Kahoot คือต้องมีสัญญาณ Internet

ขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียนเข้าเว็บไซต์ Kahoot.it (ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ มือถือสมาร์ทโฟน ( Smart Phone ) , แท็บเล็ต หรือ PC)

ผู้เรียนก็จะพบกับหน้าจอนี้

kahoot

ใส่รหัสพินที่ได้รับ (Game PIN) จะเป็นตัวเลข 6 หลัก จากนั้นกด Enter

kahootnickname

ใส่ชื่อเล่น Nickname

รอฟังคำสั่ง เล่นพร้อมกัน

สรุปคะแนนแต่ละข้อ จนถึงข้อสุดท้าย ผู้ที่ตอบได้เร็ว และถูกต้องจะได้คะแนนสูงสุด

หมายเหตุ เว็บ Kahoot สำหรับผู้สร้างเกม ไปที่เว็บ getkahoot.com สามารถสร้างเกมตอบคำถาม (quiz) หรือ Discussion และ Survey ก็ได้ด้วยนะเออ 🙂k1

เว็บยูทูปสอนสร้างแบบทดสอบบนเว็บ Kahoot

Advertisements