ม.๖ ง33101

โครงการสอนรายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง 33101

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

จำนวน 0.5 หน่วยกิต  1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อครูผู้สอน นางศิริรัตน์  นำไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ
 2. รหัสวิชา 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5 หน่วยกิต  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง บอกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 1. ตัวชี้วัด

         ง 3.1       

              ม.4-6/7      พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

              ม.4-6/8      ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

              ม.4-6/9      ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

ม.4-6/12    ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ม.4-6/13     บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เนื้อหาสาระ

**  หน่วยที่ 1 การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ

[แบบทดสอบก่อนเรียน]

************-ทรัพยากรสารสนเทศ

************-เทคนิควิธีการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต

************-การค้นหาข้อมูลผ่านเสริช์เอ็นจินที่เหมาะสม

************-เว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานโครงงานหรือชิ้นงาน

************-รูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

ค้นคว้า (งานเดี่ยว/คู่)

เนื้อหาเกี่ยวกับหนังสั้น

 • ที่มา หนังสั้นคืออะไร ความหมาย
 • ประเภท

ทำลงสไลด์ โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์

พร้อมอ้างอิงที่มา (วิธีการอ้างอิงหน้า30-31)

ส่งทางแชตในเฟส เหมือนเดิม (ใส่ชื่อผู้ทำที่ปก)

ภาระงาน

 1. มายแม็ปฯ
 2. ตั้งคำถามท้ายเรื่อง
 3. ค้นคว้าเรื่องหนังสั้น
 4. ค้นคว้าตัวอย่างเว็บสำหรับสืนค้นโครงงาน
 5. สไลด์นำเสนอบทที่ 1 (ประกอบด้วยปก ลิงค์สารบัญเนื้อหา คำถามท้ายเรื่อง พร้อมลิงค์ถูก ผิด)
 6. คำถามท้ายบทที่ 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwmENRMT4nLa6_U62W3NeswoHojj1a7IMbwSgrgdAoIjOZrw/viewform?usp=sf_link

[คำถามท้ายบทที่ ๑]

ใบงาน ๑

เขียนอ้างอิงเว็บไซต์ตามรูปแบบที่ถูกต้อง ดังนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxSmY4OUcjo-vf_BGXrJTVgfNKvZe8CDDEsxw-S8Q7R1pp5w/viewform?usp=sf_link

**  หน่วยที่ 2 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

************-การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

************-การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับโครงงาน

************-การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงงาน

ภาระงาน

 • Mind mapping ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
 • โครงงานคอมพิวเตอร์

l05-02-project-procedure

**  หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรม

************-หลักการเขียนโปรแกรม

************-ฐานข้อมูล

************-การพัฒนาชิ้นงาน

**  หน่วยที่ 4 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

************-อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

************-มารยาททั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ต

************-พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ภาระงาน

 1. บทบาทสมมุติประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
 2. สไลด์นำเสนอ เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
 3. วิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน

๒. เรื่องที่ ๑ การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

๓. แบบฝึกหัดออนไลน์ ๑ เรื่อง การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ก่อนทำศึกษาเนื้อหาข้างบนก่อนจ้ะ

ที่มา : คู่มือครู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.๖ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

[ตรวจสอบคะแนนเก็บ]

เว็บไซต์ครูปอ ศิริรัตน์ นำไทย

แหล่งค้นคว้าเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Advertisements
12 ความเห็น

12 thoughts on “ม.๖ ง33101

 1. แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาได้ที่นี่จ้า… เข้าใจ ไม่เข้าใจ สงสัยตรงไหน หรือตั้งคำถามเพื่อถามเพื่อนๆ ให้เข้ามาช่วยกันตอบ เพิ่มคะแนนพิเศษจ้า

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s