3. การนำเสนอผ่านเว็บเพจ

แผนผังความคิด Mind Mapping

สัปดาห์ที่ ๑

ภาระงาน

๑. ศึกษาเนื้อหาบทที่ 6 เรื่องการนำเสนอผ่านเว็บ

๒. ทำสไลด์นำเสนอ บทที่ 6 เรื่องการนำเสนอผ่านเว็บ พร้อมตั้งคำถามท้ายเรื่องคนละ 1 คำถาม

แปลงไฟล์แล้วอัพขึ้นสไลด์แชร์ แล้วมาโพสต์ส่งที่ความเห็นข้างล่างเว็บเพจนี้

๓. มายแมปฯ บทที่ 6

๔ สรุปเนื้อหาบทที่ ๖  (คลิก)

๕. แบบฝึกหัดท้ายบทส่ง (คลิก)

๖. คำถามท้ายบท  (คลิก)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สัปดาห์ที่ ๒

๑. ปริ้นสกรีนหน้าจอเว็บไซต์ ๕ เว็บไซต์ บอกชื่อ URL และอธิบายวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นั้น ๆ แบบสั้น ๆ

๒. ส่งไฟล์ทางช่องแชท Krupor

๓. วิเคราะห์เว็บไซต์ จากการออกแบบเว็บเพจ


การออกแบบเว็บเพจ

กฎ 4 ข้อ (โรบิน  วิลเลี่ยม)

1. ความแปลกแตกต่าง (contrast)

2. การย้ำซ้ำ (repetition)

3. การจัดวางแถว วางแนว (alignment)

4. ความใกล้เคียง ความเกี่ยวเนื่อง (proximity)

จากหนังสือ The Non-Designer’s Design Book อ้างถึงใน หนังสือ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อแนะนำในการสร้างเว็บเพจ

– เลือกกลุ่มเป้าหมาย

– การเลือกเนื้อหาเว็บเพจและปริมาณของข้อมูล

– ออกแบบโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล

– เว็บเพจต้องแสดงผลได้กับบราวเซอร์หลายชนิด

– ความเร็วในการโหลดเว็บเพจ

– ความง่ายในการค้นหาข้อมูล

– การเลือกใช้ตัวอักษร ฉากหลัง และสี

– ขนาดและชนิดของรูปภาพ

– ส่วนประกอบเพิ่มเติม

– ตรวจสอบเว็บเพจก่อนนำเสนอ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อควรระวังในการเขียนเว็บเพจ

– ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เฟรม

– การใช้เทคนิคมากเกินไป

– ป้ายที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

– การใช้ภาพกราฟิกขนาดใหญ่หรือปริมาณมาก

– การใช้ตัวอักษรหลายรูปแบบ

– การใช้ฉากหลังที่ซับซ้อน

– การใช้ภาพเคลื่อนไหวมากเกินไป

– เว็บเพจกำพร้า

– ไมีมีการจัดโครงสร้างเว็บเพจ

– เนื้อหาไม่แตกต่างไปจากเว็บไซต์อื่น ๆ

– การแสดงความเห็นมากเกินไป

– การไม่แสดงแหล่งที่มา

– การเชื่อมโยงข้อมูลและข้อมูลไม่ทันสมัย

– การประกาศความรู้สึกที่เป็นลบ

– ปัญหาการเชื่อมโยง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่าง Mind Mapping การนำเสนอผ่านเว็บเพจ

16 ความเห็น

16 thoughts on “3. การนำเสนอผ่านเว็บเพจ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s