รูปแบบของไฟล์

กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
       ไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี 3 ไฟล์หลัก ๆ คือ
 1. ไฟล์สกุล GIF ( Graphics Interlace File) 
                    2. ไฟล์สกุล JPG ( Joint Photographer’s Experts Group)
3. ไฟล์สกุล PNG ( Portable Network Graphics)

1.   ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File)   
             เป็นไฟล์กราฟิกมาตรฐานที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต มักจะใช้เมื่อ
–   ต้องการไฟล์ที่มีขนาดเล็ก
–   จำนวนสีและความละเอียดของภาพไม่สูงมากนัก
–   ต้องการพื้นแบบโปร่งใส
–   ต้องการแสดงผลแบบโครงร่างก่อน แล้วค่อยแสดงผลแบบละเอียด
–   ต้องการนำเสนอภาพแบบภาพเคลื่อนไหว
จุดเด่น
–   
มีขนาดไฟล์ต่ำ
–   สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ ( Transparent)
–  มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace
–  มีโปรแกรมสนับการสร้างจำนวนมาก
–  เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
–  ความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว ( Gif Animation)
จุดด้อย
–  
แสดงสีได้เพียง 256 สี

ไฟล์ .GIF มี 2 สกุล ได้แก่
–  
GIF87 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1987  เป็นไฟล์กราฟิกรุ่นแรกที่สนับสนุนการนำเสนอบนอินเทอร์เน็ต
เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กและแสดงผลสีได้เพียง 256 สี และกำหนดให้แสดงผลแบบโครงร่างได้ (Interlace)
 –  GIF89A พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1989  เป็นไฟล์กราฟิกที่พัฒนาต่อจาก GIF87
โดยเพิ่มความสามารถการแสดงผลแบบพื้นโปร่งใส ( Transparent) และการสร้างภาพเคลื่อนไหว
(GIF Animation) ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกที่มีความสามารถพิเศษโดยนำเอาไฟล์ภาพหลายๆ
ไฟล์มารวมกันและนำเสนอภาพเหล่านั้นโดยอาศัยการหน่วงเวลา มีการใส่รูปแบบการนำเสนอ
ลักษณะต่างๆ ( Effects) ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว 

 

***************************************

2. ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group)   
    เป็นอีกไฟล์หนึ่งที่นิยมใช้บน Internet มักใช้กรณี
1.  ภาพที่ต้องการนำเสนอมีความละเอียดสูง และใช้สีจำนวนมาก (สนับสนุนถึง 24 bit color)
2.  ต้องการบีบไฟล์ตามความต้องการของผู้ใช้
3.  ไฟล์ชนิดนี้มักจะใช้กับภาพถ่ายที่นำมาสแกน และต้องการนำไปใช้บนอินเทอร์เน็ต
เพราะให้ความคมชัดและความละเอียดของภาพสูง
       จุดเด่น
–  
สนับสนุนสีได้ถึง 24 bit
–  สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ
–  มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive
–  มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก
–  เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
–  ตั้งค่าการบีบไฟล์ได้ ( compress files)
จุดด้อย
– 
 ทำให้พื้นของรูปโปร่งใสไม่ได้

    ข้อเสียของการบีบไฟล์ ( Compress File)
กำหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูง ( 1 – 10) แม้ว่าจะช่วยให้ขนาดของไฟล์มีขนาดต่ำ แต่ก็มีข้อเสีย คือ
เมื่อมีการส่งภาพจาก Server ไปแสดงผลที่ Client จะทำให้การแสดงผลช้ามาก เพราะต้องเสียเวลาในการคลายไฟล์
ดังนั้นการเลือกค่าการบีบไฟล์ ควรกำหนดให้เหมาะสมกับภาพแต่ละภาพ

*****************************************

3.  ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics)
     จุดเด่น
–  
สนับสนุนสีได้ถึงตามค่า True color (16 bit, 32 bit หรือ 64 bit)
–  สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ
–  มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียด ( Interlace)
–  สามารถทำพื้นโปร่งใสได้
จุดด้อย
–  
casino francais en ligne font-size: 20px; “>หากกำหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูง จะใช้เวลาในการคลายไฟล์สูงตามไปด้วย แต่ขนาดของไฟล์จะมีขนาดต่ำ
–  ไม่สนับสนุนกับ Graphic Browser รุ่นเก่า สนับสนุนเฉพาะ IE 4 และ Netscape 4
–  ความละเอียดของภาพและจำนวนสีขึ้นอยู่กับ Video Card
–  โปรแกรมสนับสนุนในการสร้างมีน้อย

************************************

Transparent Feature
หมายถึงคุณลักษณะของภาพ ที่มีการดรอป ( Drop) การแสดงสีที่ต้องการ มักจะเป็นสีพื้น (จริงๆ เลือกสีได้มากกว่า 1 สี) เพื่อให้สีที่เลือกโปร่งใส และแสดงผลตามสีพื้นของ Browser

*************************************

Interlace Feature
          หมายถึงคุณลักษณะของการแสดงผลแบบโครงร่าง และค่อยๆ แสดงแบบละเอียด โดยใช้หลักการแทรกสอดของเส้นสี โดยปกติการแสดงผลภาพบนอินเทอร์เน็ต จะแสดงผลไล่   จากขอบบนของภาพจนถึงขอบล่าง ซึ่งมักจะแสดงผลช้ามาก เพราะต้องรอให้แต่ละส่วนแสดงผลครบทุกความละเอียด  แต่ด้วยเทคนิคการแทรกสอด ภาพจะแสดงแบบเต็มรูป
แต่แสดงผลแบบหยาบๆ คล้ายๆ กับการแสดงผลแบบเบลอ แล้วค่อยๆ ชัดเจนขึ้นตามเวลา ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพโครงร่างก่อน หากไม่พอใจจะดูก็สามารถข้ามการแสดงผลไปได้เลยทันที
เทคนิคนี้จะอาศัยการแสดงผลของเส้นสีทีละเส้นให้แสดงผลแทรกสอดกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกเส้น

***************************************

การนำเสนอแบบโครงร่าง ( Progressive)
            การนำเสนอแบบโครงร่างของไฟล์ . JPG แตกต่างกับไฟล์ . GIF คือ อาศัยการแสดงผลแบบโครงร่างด้วยภาพความละเอียดต่ำ แทนการนำเสนอแบบเส้นสี ลักษณะของภาพ
แบบนี้จึงจะแสดงผลโดยมีลักษณะของภาพโครงร่างทั้งภาพที่มีจุดของภาพเบลอๆ แล้วค่อยๆ กระจายจุดภาพให้เต็มทั้งภาพ

***************************************

 รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลของภาพมีหลายรูปแบบ อื่นๆอีกดังนี้
      1.  BMP Window Bitmap
เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีกับโปรแกรมที่ทำงานภายใต้วินโดว์ ไฟล์ BMP ที่เห็นบ่อยๆ คือ ภาพวอลล์เปเปอร์ที่แสดงบนจอภาพของวินโดว์ โดยสามารถแสดงได้ตั้งแต่
2,16,256 และ 16 ล้านสี CGM Computer Graphic Metafile เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ด้านกราฟิก ไปยังเครื่องที่มีระบบแตกต่างกัน

    2.  EPS Encapsulated PostScript
เป็นรูปแบบที่ใช้กับงานประเภท Desktop Publishing หรืองานเกี่ยวกับการจัดหน้า เช่น PageMaker โดยใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ PostScript เท่านั้น ไฟล์ EPS นี้เมื่อนำมาย่อ-ขยาย
จะไม่ทำให้ภาพสูญเสียความคมชัด เนื่องจากมีความละเอียดสูง
3.  
JPX Joint Photographic Experts Group
ใช้การบีบข้อมูลทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดเล็ก แต่จะทำให้ความคมชัดของภาพลดลงไปด้าย ไฟล์ภาพน้าสามารถแสดงสีได้สูงสุดถึง 16 ล้านสี ไฟล์รูปแบบ JPEG จะมีขนาดเล็ก
กว่าไฟล์รูปแบบ GIF มาก
 4.  
PCX Z – Soft PC Paintbrush Format
ใช้ได้กับเครื่อง PC เท่านั้น โปรแกรมกราฟิกส่านใหญ่จะสนับสนุนรูปแบบ PCX ขนาดของไฟล์มีขนาดใหญ่มากและจทำงานได้ดีกับ 16 หรือ 32 สี
5.  
TIFF Tagged Image File Format
  ไฟล์แบบ TIFF เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพความคมชัดของภาพสูงที่สุด ไม่ว่าจะย่อหรือขยายภาพคุณภาพที่แสดงก็ยังคงเดิม แต่จะมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีการรวมเอาข้อมูลจาก
บิตแมป วันที่และเวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง รวมทั้งซอฟท์แวร์ที่ใช้
          6.  
WMF Windows MetaFile
ไฟล์ WMF นี้มีข้อเสียคือ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการเก็บภาพ แสดงภาพได้ไม่ถูกต้อง แต่สามารถใช้ได้ทั้งกับโปรแกรมแบบเวกเตอร์และแบบบิตแมป

 

ที่มา : http://krukikz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=180

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s