ม.๓

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง ๒๓๑๐๒)

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 23102)

จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่                                          8        ชั่วโมง
  2. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์                                      16      ชั่วโมง
  3. การพัฒนาโปรแกรม                                                              16      ชั่วโมง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

  1. รายงานพร้อมนำเสนองานหน้าชั้น      20 คะแนน
  2. สไลด์                                                          10 คะแนน
  3. บอร์ด                                                           10 คะแนน
  4. โครงงานฯ                                                  10 คะแนน
  5. แบบทดสอบหลังเรียน                            10 คะแนน

การเก็บคะแนน

–        คะแนนเก็บจากชิ้นงาน/ภาระงาน      60 คะแนน

–        คะแนนสอบกลางภาค                           20 คะแนน

–        คะแนนสอบปลายภาค                          20 คะแนน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

     – แบบฝึกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

2. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง

การพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งเรียนรู้เว็บบล็อกครูฯ

https://porsn1977.wordpress.com/

แหล่งเรียนรู้เพิ่่มเติม

Advertisements
24 ความเห็น

24 thoughts on “ม.๓

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s