คลิปโรงเรียนตส.

 • คลิปรำกินนรีเล่นน้ำ กะเพื่อนครู เนื่องในงานเลี้ยงเกษียณอายุ อ.กิตติ ๒๘ ก.ย. ๕๕…เป็นการรำครั้งที่สองในชีวิตของครูปอ ๕๕๕๕
 • คลิปเต้นกังนัม กะเพื่อนครู เนื่องในงานเลี้ยงเกษียณอายุ อ.กิตติ ๒๘ ก.ย. ๕๕
 • เก็บตก งานเลี้ยงส่งครูอิ๋ม และครูจอย (คืนถิ่น จันทบุรี ฮิ กะ น่าน…เจ๊าาา )

วันแม่ ปี ๒๕๕๕

 • วันแม่ ปี ๒๕๕๕
 • ผลงานหนังสั้น คปภ. ๒๕๕๕ นักเรียนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม รางวัลชมเชย

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hRV90s5CgBA&NR=1

 • ผลงานภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
 • รายการพิเศษ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
 • ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 • โดย นางศิริรัตน์ ปานสุวรรณ
  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด
  ชื่อผลงาน : การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
  คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนโดยการนำ ICT มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ โดยไม่จำกัดในด้านสถานที่ เวลา และเต็มตามศักยภาพของนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Approach) โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
  • เว็บไซต์ครูสอนดี http://krusorndee.net/group/tsschool
  • เว็บไซต์ครู http://www.krupor.net
  • เว็บไซต์โรงเรียน http://tratwit.org/
  • เครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook, blog
  • สื่อการเรียนรู้บนเว็บครูทูป http://krutubechannel.com/?page=video_view&vid_id=2672http://www.youtube.com/watch?v=jS3WaDwmnwA
 • ประวัติโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เมื่อครั้งจัดงานครบรอบ ๕๒ ปี จ้า ฝีมือครูปอเอง อาจยังไม่ค่อยดี ต่อไปจะพัฒนาเพิ่มเติมค่า

วันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๔

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ร่วมกับสหกรณ์ครูตราดและโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 7 รอบ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ครบรอบ 50 ปี

คลิปวันแม่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

ผลงานนักเรียนชุมนุม

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s