ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

  • บันทึกการลงเวลามา กลับโรงเรียน
  • บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

http://203.172.221.26/istudent/index.php/

โครงการศึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายกรณี (CMU)

Page https://www.facebook.com/CmuTrat?ref=hl

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s