การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

เพลง “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

2. ศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

kpp

ที่มา : http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_life2.php

คำศัพท์เกี่ยวกับการประกันชีวิต

http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/life/glossary

ภาระงาน 

ในหัวข้อ

“ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย

พ.ร.บ.  คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันชีวิต”

ดังนี้

ม.๑ MineMapping / แต่งกลอน / คำขวัญ

ม.๒ วิเคราะห์ข่าว

ม.๓ ให้นักเรียนทำสไลด์นำเสนอ เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับประกันภัย และความหมายและความสำคัญของการทำประกันฯ

ม.๔ แผ่นพับ/ เรียงความ

ม.๕ ป็อปอัพ/ สไลด์ (เพาเวอร์พอยต์)

ม.๖ เกม เพลง และหนังสั้น

3. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การประกันชีวิต

4. ศึกษาใบความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

5. ศึกษาใบความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551

6. ทำโครงงานสื่อ เกี่ยวกับ การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

7. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

https://docs.google.com/forms/d/1wXP8eL15LtDlG18xczNZdurvxhmHrUB666bL5EpckJI/viewform

Advertisements
4 ความเห็น

4 thoughts on “การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s