การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

เพลง “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

2. ศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

kpp

ที่มา : http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_life2.php

คำศัพท์เกี่ยวกับการประกันชีวิต

http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/life/glossary

ภาระงาน 

ในหัวข้อ

“ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย

พ.ร.บ.  คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันชีวิต”

ดังนี้

ม.๑ MineMapping / แต่งกลอน / คำขวัญ

ม.๒ วิเคราะห์ข่าว

ม.๓ ให้นักเรียนทำสไลด์นำเสนอ เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับประกันภัย และความหมายและความสำคัญของการทำประกันฯ

ม.๔ แผ่นพับ/ เรียงความ

ม.๕ ป็อปอัพ/ สไลด์ (เพาเวอร์พอยต์)

ม.๖ เกม เพลง และหนังสั้น

3. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การประกันชีวิต

4. ศึกษาใบความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

5. ทำโครงงานสื่อ เกี่ยวกับ การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

https://docs.google.com/forms/d/1wXP8eL15LtDlG18xczNZdurvxhmHrUB666bL5EpckJI/viewform

4 ความเห็น

4 thoughts on “การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s