๒ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

บทเรียนออนไลน์

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. บทเรียนเรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

๑) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ ความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๒ ความสำคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๓ หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๔ ตัวอย่างโครงงานปี ๒๕๕๔

ม.๓/๑ โครงงานขนมอบธัญพืช

ภาระงาน

๑. ค้นคว้าเกี่ยวกับประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

๒. ทำแบบฝึกหัดออนไลน์ 

๓. ตอบคำถามท้ายบท

แหล่งเรียนรู้เพิ่่มเติม

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s